2007-03 Trädgård och staket

previous | index | next


dsc00642.jpg

Framför tallstubben växer underligt nog ett högt smalt lövträd av okänd sort. Vi får se hur det ser ut när det börjar grönska,
om det inte är riktigt fint kommer sågen fram igen. Abbe samlar kottar.